Згода на обробку персональних даних

Згода на обробку персональних даних Користувач, оформляючи заявку на нашому сайті (далі - Сайт), погоджується з умовами цієї Згоди на обробку персональних даних (далі - згода) відповідно до Закону України "Про захист персональних даних". Прийняттям (акцептом) оферти Згоди є відправка заявки з Сайту або замовлення у Оператора за телефонами Сайту.

Користувач дає свою згоду на обробку своїх персональних даних з наступними умовами:

  • 1. Дане Згода дається на обробку персональних даних як без, так і з використанням засобів автоматизації.
  • 2. Згода поширюється на наступну інформацію: прізвище, ім'я, по батькові, телефон, електронна пошта.
  • 3. Згода на обробку персональних даних дається з метою надання Користувачу відповіді на заявку, подальшого укладення та виконання зобов'язань за договорами, здійснення клієнтської підтримки, інформування про послуги, які, на думку Оператора, можуть представляти інтерес для Користувача, проведення опитувань і маркетингових досліджень.
  • 4. Користувач, надає Оператору право здійснювати наступні дії (операції) з персональними даними: збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, знеособлення, блокування, видалення і знищення, передача третім особам, за згодою суб'єкта персональних даних і дотриманням заходів, що забезпечують захист персональних даних від несанкціонованого доступу.
  • 5. Персональні дані обробляються Оператором до завершення всіх необхідних процедур. Також обробка може бути припинена за запитом Користувача на електронну пошту: 2020seasonsales@gmail.com
  • 6. Користувач підтверджує, що, даючи Згода, він діє вільно, своєю волею і в своєму інтересі.
  • 7. Ця Згода діє безстроково до моменту припинення обробки персональних даних з підстав, зазначених у п.6 даного документа.